Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Budejovice.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihočeský okres České Budějovice

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres České Budějovice"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Bílovice nad Svitavou, Lesní 693 - +420 606 299 889

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 402 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

České Budějovice, Boženy Němcové 54 - +420 272 185 502

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti - hvezdarnacb.cz

Nabízíme prezentace poznatků pro veřejnost, práce s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o oblast astronomie a spolupráce s amatérskými astronomy.

České Budějovice, Zátkovo nábř. 9/4 - +420 386 352 044

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Provozujeme instituci, která zahrnuje entomologický, hydrobiologický, parazitologický ústav, ústav molekulární biologie rostlin a půdní biologie.

České Budějovice, Branišovská 1160/31 - +420 387 771 111, +420 387 775 051

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

České Budějovice, Branišovská 1160/31 - +420 387 775 070

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

České Budějovice, Žižkova tř. 309/12 - +420 387 718 247